Privacyverklaring


Hondenuitlaatservice Funtime 4 dogs verwerkt persoonsgegevens die betrekking hebben op de EU-verordening AVG (GDPR). Met respect voor uw privacy wordt hier uiterst zorgvuldig mee omgegaan.

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die Funtime 4 dogs verwerkt zijn te verdelen in 2 groepen:

 

De bezoeker van de website
Funtime 4 dogs probeert zo min mogelijk cookies op de website te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 

Hiervoor gebruikt de website van Funtime 4 dogs alleen technische en functionele cookies deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt nodig en cookies voor de algemene statistiek die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze worden samen met uw geanonimiseerde IP-adres tijdelijk opgeslagen in een logbestand voor de duur van 7 dagen. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Funtime 4 dogs maakt geen gebruik van invasieve of tracking cookies. De website bevat wel links naar andere websites, YouTube en social media. Voor u hier op klikt verwijst Funtime 4 dogs u naar hun privacyverklaring op hun eigen website.
 

Funtime 4 dogs zelf, verwerkt geen gegevens van bezoekers. Uitsluitend wanneer u contact opneemt met Funtime 4 dogs, dan wordt uw e-mailadres of telefoonnummer automatisch verwerkt.

 

De klant van Funtime 4 dogs
Onder klanten wordt verstaan diegene die na het intake-gesprek een overeenkomsten aan gaan met Funtime 4 dogs en betaalde diensten afneemt. De benodigde persoonsgegevens worden rechtstreeks door u verstrekt tijdens de inschrijving/intake. Uw toestemming om deze gegevens te verzamelen en te verwerken is noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren en is daarom een verplichte voorwaarde om tot een overeenkomst te komen. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:
 

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Eventueel uw bankrekening nummer

 

Wanneer u als klant kiest voor het gemak van het online reserveringssysteem wordt hiervoor specifiek om uw toestemming gevraagd omdat u hiervoor moet inloggen. Waardoor het nodig is om extra, de volgende persoonsgegevens te verwerken:
 

– Uw IP-adres
– Uw voorkeursinstellingen
– Uw browsergegevens

 

Doel verwerking persoonsgegevens
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruikt Funtime 4 dogs uitsluitend de gegevens die wettelijk verplicht en/of strikt noodzakelijk zijn voor de overeenkomst zoals: Uw contactgegevens, uiteraard om contact met u op te nemen of te onderhouden en/of om de door u aangevraagde diensten te leveren. Uw betalingsgegevens, om betalingen af te handelen (dit is niet nodig wanneer u cash betaald, u ontvangt dan een kwitantie).

 

Website, beveiliging en verwerking persoonsgegevens
Funtime 4 dogs is zich er van bewust dat uw persoonsgegevens en uw privacy, uw eigendom zijn en neemt passende maatregelen om deze te beschermen. Daarom worden de online gegevens niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Funtime 4 dogs beschikt en worden er geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Uw gegevens blijven binnen de EU en voor de beveiliging van de website zijn passende maatregelen getroffen. Zo is de website van Funtime 4 dogs extra beveiligd met SSL verbinding, Server Site Security, SiteLock en SiteGuard. Voor het beheer van de website heeft Funtime 4 dogs voor de onderstaande externe partijen gekozen:
 

Strato
Voor de hosting van deze website heeft Funtime 4 dogs een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Strato (gecertificeerd volgens ISO 27001, een strenge norm voor IT-beveiligingsmanagement). Strato voldoet aan de AVG (GDPR). Strato gebruikt cookies voor technische informatie (bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres geanonimiseerd, datum en tijd van toegang tot de website, gebruikte zoektermen, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken) wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. De cookies houden bij hoeveel bezoekers de website gebruiken. Deze kennis wordt gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. Tevens slaat Strato uw IP-adres op in een logbestand, gedurende 7 dagen. Dit om hackers te herkennen en af te weren. 
 

WordPress
Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR).
 

SuperSaas
Tijdens het intake-gesprek krijgt u de keuze voor het gemak van online reserveren of annuleren (dit kan later altijd verandert worden). Hiervoor is Funtime 4 dogs een verwerkingsovereenkomst aangegaan met SuperSaas die voldoet aan alle richtlijnen uit de AVG (GDPR). Ook voor de verbinding met dit systeem wordt een veilige SSL encryptie gebruikt en er wordt voor u een account aangemaakt waarbij u alleen toegang en inzage heeft in uw eigen agenda om de privacy van u en andere klanten te waarborgen. De directe gegevens die dit systeem verwerkt zijn. Uw e-mailadres, wachtwoord voor de toegang en uw voornaam, naam hond en klantnummer om de reservering te maken. Wanneer u het reserveringssysteem bezoekt verzend deze cookies om uw browser te indentificeren zodat uw account herkent wordt, uw voorkeursinstellingen op te slaan en de kwaliteit te verbeteren. Het gaat hier om logbestanden als: geanonimiseerd IP-adres, webbezoek en interactie met dit systeem, browsertype, browsertaal, datum en tijd. Dit is nodig om het systeem correct te laten functioneren. Deze gegevens worden uiteraard niet gecombineerd met andere persoonsgegeven die Funtime 4 dogs van u heeft.
 

Meer info
Funtime 4 dogs heeft het volste vertrouwen in bovenstaande externe partijen maar u dient zich ervan bewust te zijn dat Funtime 4 dogs niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze externe partijen. Daarom verwijzen wij u voor actuele en gerichte informatie op de algemene voorwaarden en het privacybeleid welke zij aanbieden op hun eigen website.
 

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (dit kan in Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook mogelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen (regelmatig) uit uw browser te verwijderen.

 

Verwerking overige persoonsgegevens
Uiteraard wordt er ook zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens uit het dossier dat is opgemaakt tijdens het intake gesprek. Dit dossier blijft in originele staat bewaart. Funtime 4 dogs bewaard dit origineel in een afgesloten kast op het woon- en bedrijfsadres zolang als u een wandelcontract heeft bij Funtime 4 dogs.
 

Funtime 4 dogs verwerkt de administratie met iOS, beveiligd met wachtwoord en de encryptie software FileVault. De opslag is in ICloud, OneDrive, Word, Adobe PDF, Contacten en/of Mailbox. Het e-mailverkeer is beveiligd met de versleutelde SSL-verbinding, ServerSide Antivirus, ServerSide Antispam en Server Site Security.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens zijn nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die gehanteerd wordt in het bewaren van uw persoonsgegevens. Het basisprincipe is dat Funtime 4 dogs uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en u de diensten te kunnen leveren.    Wanneer de wandelovereenkomst beëindigd wordt zal Funtime 4 dogs u het originele inschrijfformulier, gelijktijdig met de huissleutel retourneren. Hiermee kunt u gebruik maken van uw recht op overdracht. Uw persoonsgegevens worden waar mogelijk direct verwijdert tot maximaal binnen de termijn van een jaar. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Indien u gegevens verstrekt maar er geen overeenkomst met u tot stand komt worden uw gegevens direct verwijdert of wanneer een afwijzing ontbreekt, niet langer dan een jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens
Funtime 4 dogs verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden. Uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en eventueel met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Funtime 4 dogs sluit hiervoor dan een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Funtime 4 dogs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage of rectificatie van uw gegevens. Tevens heeft u het recht tot intrekken of verwijderen van toestemming of uw gegevens, dit kan mogelijk wel tot het gevolg leiden dat Funtime 4 dogs u geen diensten meer kan leveren en het wandelcontract zal moeten beëindigen wanneer essentiële informatie ontbreekt. Funtime 4 dogs wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft tot het maken van bezwaar of het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Funtime 4 dogs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u toch het idee heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan persoonlijk contact op met Funtime 4 dogs.

 

Contact gegevens
Bedrijfsnaam: Funtime 4 dogs
KvK nr: 66843898
Tel. nummer: 0623882111
E-mailadres: pebbles@funtime4dogs.nl
Website: www.funtime4dogs.nl

 

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van Funtime 4 dogs in de toekomst wordt verandert, uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

[Versie – mei 2018]